Multi Account Manager (MAM)

Giao dịch và quản lý nhiều tài khoản từ một giao diện MT4 duy nhất
MAM
MAM

Tìm hiểu thêm

Multi Account Manager (MAM)

Trình quản lý nhiều tài khoản là một phần mềm được tích hợp vào MT4 của bạn và cho phép các nhà quản lý tiền đặt hàng loạt trên số lượng tài khoản không giới hạn. Quá trình này nhanh chóng và hiệu quả và có thể được thực hiện từ một thiết bị đầu cuối giao dịch.

Ai có thể sử dụng MAM? Các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các công ty đầu tư có thẩm quyền quản lý tiền thay mặt cho khách hàng của họ có thể sử dụng Trình quản lý đa tài khoản AIMS.

Tìm hiểu thêm

Lợi ích và tính năng của MAM

✔ 2 Phương pháp phân bổ:

        •Tỷ lệ theo sự cân bằng

        •Tỷ lệ theo vốn chủ sở hữu

✔ Quy mô giao dịch từ 0,01 lô

✔ Cố vấn chuyên gia (EA) được phép

✔ Không giới hạn số lượng tài khoản con

✔ Tất cả các loại lệnh thông thường được chấp nhận: Thị trường, Dừng, Giới hạn

✔ Phạm vi sản phẩm đa dạng

✔ Máy chủ MT4 nhanh và đáng tin cậy

MAM
MAM

Nó hoạt động như thế nào?

Mục đích của chúng tôi là giúp các nhà giao dịch của chúng tôi thành công bằng cách cung cấp trải nghiệm giao dịch đặc biệt.

Đăng ký và nạp tiền

Đăng ký và tài trợ cho tài khoản trực tiếp của bạn với tối thiểu 5.000 đô la.

Thêm Tài khoản Giao dịch

Bắt đầu thêm tài khoản giao dịch trực tiếp vào Tài khoản Chính của bạn. Tối thiểu 2 nhà đầu tư cần phải có mặt với tổng số tiền đầu tư của họ lên tới 5.000 đô la.

Chấp hành

Bắt đầu thực hiện các đơn đặt hàng số lượng lớn trong Tài khoản được quản lý của bạn bằng Tài khoản Chính của bạn.