Giới thiệu môi giới (IB)

Mời các nhà giao dịch đến AIMS và kiếm được hoa hồng từ các giao dịch của họ!

Giới thiệu nhà môi giới
Giới thiệu nhà môi giới

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu môi giới (IB)

Nhà môi giới giới thiệu (IB) là các công ty hoặc cá nhân trên toàn cầu kiếm tiền bằng cách giới thiệu khách hàng với AIMS. Để đổi lại việc giới thiệu khách hàng đến AIMS, Nhà môi giới giới thiệu của chúng tôi được cung cấp hoa hồng.

Trở thành Nhà môi giới giới thiệu có thể là phương pháp dễ dàng nhất để tăng thu nhập của bạn, vì không có chi phí để đăng ký. Là một IB, bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu, thậm chí quảng bá dịch vụ của mình thông qua một trang web. Bạn có thể giới thiệu các nhà giao dịch trực tiếp đến AIMS, hướng dẫn họ thông qua quy trình mở tài khoản trực tiếp và giải thích tất cả các lợi ích của việc trở thành khách hàng của AIMS.

Giới thiệu nhà môi giới
Giới thiệu nhà môi giới