Hợp đồng tương lai CFD Rollover

Tìm hiểu khi nào rollovers sẽ được áp dụng cho các sản phẩm CFD tương lai của chúng tôi

Hợp đồng tương lai CFD Rollover
Hợp đồng tương lai CFD Rollover

Tất cả các hợp đồng tương lai đều có ngày khi chúng đáo hạn. Để khách hàng của chúng tôi tận hưởng giao dịch không bị gián đoạn, AIMS sẽ hoán đổi giá hợp đồng đã đáo hạn với giá hợp đồng mới trước khi hợp đồng cũ hết hạn và điều chỉnh chênh lệch giá giữa 2 hợp đồng cơ bản.

Hợp đồng tương lai CFD rollovers cho năm 2022:

Chuyển đổi hợp đồng tương lai Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
UKOil.f
19
23
21
25
22
20
24
22
USOil.f
12
14
13
16
13
13
15
13
VIX
12
9
14
11
8
6
8
8

Xin lưu ý rằng các ngày được công bố ở trên là chính xác tại thời điểm xuất bản và có thể được cập nhật và thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bắt đầu giao dịch với AIMS

Mở một tài khoản trực tiếp và bắt đầu giao dịch trong vài phút!