Nạp tiền & Rút tiền

Chọn một trong những phù hợp nhất với bạn

Nạp tiền & Rút tiền
Nạp tiền & Rút tiền

Tìm hiểu thêm

Phương thức nạp tiền / rút tiền

Chúng tôi không tính phí gửi hoặc rút tiền. Khi chuyển tiền đến và từ tài khoản giao dịch của bạn, bạn có thể phải chịu phí. Chúng được thiết lập bởi công ty phát hành thanh toán hoặc ngân hàng của bạn, không phải bởi AIMS.

Một số tùy chọn chỉ có sẵn cho cư dân của một số quốc gia nhất định.

Cũng lưu ý rằng bất kỳ yêu cầu rút tiền nào được thực hiện sẽ bằng đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản giao dịch. Ví dụ: nếu tài khoản giao dịch của bạn bằng USD, thì việc rút tiền của bạn cũng sẽ được xử lý bằng USD.

localbank

MYR, IDR, THB, VND

Tiền gửi tối thiểu

$ 20

Thời gian xử lý
Nạp tiền : Tức thì
Rút tiền: Trong vòng 1-3 ngày làm việc

fasapay

IDR

Tiền gửi tối thiểu

$ 20

Thời gian xử lý
Nạp tiền : Tức thì
Rút tiền: Trong vòng 1 ngày làm việc

sticpay

Bất kì

Tiền gửi tối thiểu

$ 20

Thời gian xử lý
Nạp tiền : Tức thì
Rút tiền: Trong vòng 1 ngày làm việc

thẻ visamastercard

Bất kì

Tiền gửi tối thiểu

$ 11

Thời gian xử lý
Đặt cọc: Trong vòng 1 giờ
Rút tiền: Trong vòng 1 ngày làm việc

paytrus

MYR, IDR, THB, VND

Tiền gửi tối thiểu

$ 20

Thời gian xử lý
Nạp tiền : Tức thì
Rút tiền: Trong vòng 1-3 ngày làm việc

h2p

MYR, IDR, THB, VND

Tiền gửi tối thiểu

$ 20

Thời gian xử lý
Nạp tiền : Tức thì
Rút tiền: Trong vòng 1 ngày làm việc

BTC

Bitcoin

Tiền gửi tối thiểu

$ 20

Thời gian xử lý
Nạp tiền : Tức thì
Rút tiền: Trong vòng 1 ngày làm việc

skrill

Bất kì

Tiền gửi tối thiểu

$ 11

Thời gian xử lý
Đặt cọc: Trong vòng 1 giờ
Rút tiền: Trong vòng 1 ngày làm việc

adv2

Bất kì

Tiền gửi tối thiểu

$ 20

Thời gian xử lý
Nạp tiền : Tức thì
Rút tiền: Trong vòng 1 ngày làm việc

china_unionpay

CNY

Tiền gửi tối thiểu

$ 20

Thời gian xử lý
Nạp tiền : Tức thì
Rút tiền: Trong vòng 1 ngày làm việc

wec

CNY

Tiền gửi tối thiểu

$ 20

Thời gian xử lý
Nạp tiền : Tức thì
Rút tiền: Trong vòng 1 ngày làm việc

alipay

CNY

Tiền gửi tối thiểu

$ 11

Thời gian xử lý
Đặt cọc: Trong vòng 1 giờ
Rút tiền: Trong vòng 1 ngày làm việc