Tiền điện tử
Tiền điện tử

Tiền điện tử

Giao dịch nhiều loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác

Tiền điện tử
Tiền điện tử

Tìm hiểu thêm

Tiền điện tử

Tiền điện tử là một hình thức tài sản kỹ thuật số dựa trên một mạng được phân phối trên một số lượng lớn các máy tính. Nó không tồn tại ở dạng vật lý (như tiền giấy) và thường sử dụng cấu trúc phi tập trung trái ngược với tiền kỹ thuật số tập trung và hệ thống ngân hàng trung ương. Cấu trúc phi tập trung này cho phép tiền điện tử tồn tại ngoài tầm kiểm soát của chính phủ và chính quyền trung ương.

Hầu hết các loại tiền điện tử sử dụng công nghệ blockchain để ghi lại các giao dịch và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu giao dịch. Blockchain là một danh sách ngày càng tăng của các hồ sơ, được gọi là các khối, được liên kết với nhau bằng cách sử dụng mật mã.

Phiên giao dịch:
Tiền điện tử - 00:00-24:00

Tại sao giao dịch tiền điện tử với AIMS?

Mục đích của chúng tôi là giúp các nhà giao dịch của chúng tôi thành công bằng cách cung cấp trải nghiệm giao dịch đặc biệt.

BIỂU TƯỢNG TÍNH TOÁN CẦN KÝ QUỸ GIÁ CRYPTOS KÍCH THƯỚC LÔ TỐI THIỂU KÍCH THƯỚC LÔ TỐI ĐA QUY MÔ HỢP ĐỒNG CẦN KÝ QUỸ/1 LÔ
BTCUSD
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá BTCUSD
35,000
0.01
5
1 BTC
3,500
ETHUSD
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá BTCUSD
2,500
0.01
5
10 ETH
1,250
LTCUSD
5% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá LTCUSD
150
0.01
5
100 LTC
750
AAVEUSD.wl
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá tiền điện tử
150
1.00
10
1 AAVE
15
AXSUSD.wl
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá tiền điện tử
50
1.00
10
1 AXS
5
BCHUSD.wl
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá tiền điện tử
290
1.00
10
1 BCH
29
BNBUSD.wl
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá tiền điện tử
378
1.00
10
1 BNB
38
ICPUSD.wl
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá tiền điện tử
20
1.00
10
1 ICP
2
LTCUSD.wl
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá tiền điện tử
108
1.00
10
1 LTC
11
XMRUSD.wl
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá tiền điện tử
145
1.00
10
1 XMR
15
ATOMUSD.wl
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá tiền điện tử
35
1.00
10
1 NGUYÊN TỬ
3.5
EOSUSD.wl
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá tiền điện tử
2
1.00
10
1 EOS
0.2
LUNAUSD.wl
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá tiền điện tử
62
1.00
10
1 LUNA
6.2
SOLUSD.wl
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá tiền điện tử
95
1.00
10
1 SOL
9.5
UNIUSD.wl
10% * Kích thước lô * Kích thước hợp đồng * Giá tiền điện tử
10
1.00
10
1 UNI
1.0