GẶP GỠ ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆUZHANG YAODONG


"
Tôi vô cùng vinh dự khi được là một phần của
Dự án thú vị này với AIMS! "

Phát Video

Thông điệp từ đại sứ thương hiệu của chúng tôi

Phấn đấu cho sự xuất sắc liên tục!

AIMS tự hào chào đón đại sứ thương hiệu mới nhất của chúng tôi, ZHANG YAODONG!

Sự nổi tiếng nhanh chóng của Yaodong là hiện thân của sự cống hiến và quyết tâm tuyệt đối, phù hợp với các giá trị cốt lõi của AIMS.

Theo dõi tôi tại @aimsfx_official để biết thêm tin tức và lời khuyên!

Bắt đầu giao dịch với AIMS

Mở một tài khoản trực tiếp và bắt đầu giao dịch trong vài phút!